Garanti ordning

Danske malermestre

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Danske Malermestres garantiordning.

Garantiordningen udnævner da en uvildig syns- og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.

Malermesterene Kim & Ole Dissing A/S er naturligvis medlem af denne ordning. – Du finder vores malerfirma i Hjørring.

Som forbruger har du mulighed for at indgive klagesager til Håndværkets ankenævn.

Håndværkets Ankenævn
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.: (+45) 70 20 26 37 (Kl. 13.00.15.00)
Email: info@hvanke.dk

Kontakt os


Garanti - Malermestrene Kim & Ole Dissing A/S - malermester - Garanti ordning